CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên là doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

TIN TỨC

Báo Cáo Tài Chính Đã Được Kiểm Toán Năm 2018

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Vĩnh Yên xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Báo cáo Tài Chính  Đã Được Kiểm Toán Năm 2018 Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây

Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019.

05/03/2019

Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

01/02/2019

Quyết định của chủ tịch HĐQT về việc thay đổi nhân sự quản lý

23/07/2018

Công bố thông tin vụ việc từ nhiệm thành viên HĐQT

07/06/2018

VIDEO