CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên là doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

TIN TỨC

Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Vĩnh Yên xin gửi tới Quý cổ đông, khách hàng và các đối tác Thông báo Quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý như sau:

Quyết định của chủ tịch HĐQT về việc thay đổi nhân sự quản lý

23/07/2018

Công bố thông tin vụ việc từ nhiệm thành viên HĐQT

07/06/2018

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2018

25/05/2018

Báo cáo thường niên Công ty Môi trường Vĩnh Yên năm 2017

05/04/2018

VIDEO