CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Báo Cáo Tài Chính Đã Được Kiểm Toán Năm 2018

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Vĩnh Yên xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Báo cáo Tài Chính  Đã Được Kiểm Toán Năm 2018

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây