CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên là doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

TIN TỨC

Quyết định của chủ tịch HĐQT về việc thay đổi nhân sự quản lý

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định thay đổi nhân sự. Chi tiết xin mời Quý cổ đông xem trong file đính kèm Quyết định miễn nhiệm Phó TGĐ: file Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ: file  

Công bố thông tin vụ việc từ nhiệm thành viên HĐQT

07/06/2018

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2018

25/05/2018

Báo cáo thường niên Công ty Môi trường Vĩnh Yên năm 2017

05/04/2018

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

03/04/2018

VIDEO