Sản phẩm
Dịch vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: LH dịch vụ đô thị 0964753366
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Số người online:
6
Tổng số truy cập:
144844
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

 THÔNG BÁO

 Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP MT&DVĐT VĨNH YÊN

 

 

Số:...../TB -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Vĩnh Yên,ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

                      

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Trụ sở chính: số 379 đường Mê Linh-P.Khai Quang-TP.Vĩnh Yên-T.Vĩnh Phúc.

DKDN số: 2500155809 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp đổi lần thứ 4, ngày 09 tháng 8 năm 2012;

Xin trân trọng kính mời Quý cổ đông

Tới  dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

 

1. Thời gian:  1/2  ngày, bắt đầu từ 8h 00’, Thứ 7  ngày 22 tháng 11 năm 2014.

2. Địa điểm:

Tại hội trường Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Đ/c: 379 đường Mê Linh-P.Khai Quang-TP.Vĩnh Yên-T.Vĩnh Phúc

3. Nội dung: Theo chương trình đính kèm.

4. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và  đúng quy định, Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước  16 h30’ ngày 18/11 /2014.

5. Cổ đông tham dự Đại hội: Mang theo chứng minh thư nhân dân (bản gốc), giấy xác nhận tham dự đại hội, giấy ủy quyền (nếu có).

  Trân trọng thông báo./.

- Mọi chi tiết xin liên hệ sđt: 02113861063

- Người liên hệ: Ms: Hà ; 0972267688

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CHUNG

 

 

 

 

 

Hoµng Quang Hïng