Sản phẩm
Dịch vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: LH dịch vụ đô thị 0964753366
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Số người online:
4
Tổng số truy cập:
144842
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tải file tài liệu họp ở file đính kèm(Gồm Mẫu phiếu biểu quyết; Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, dự thảo Nghị quyết đại hội, Các tờ trình sẽ thông qua đại hội, Giấy xác nhận tham dự đại hội, Giấy ủy quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP MT&DVĐT VĨNH YÊN

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Vĩnh Yên, ngày 26  tháng 4 năm 2015

 GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP MT&DVĐT Vĩnh Yên

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7h00’, ngày 08 tháng 5 năm 2015.

2. Địa điểm: Hội trường Trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

Đường Hai Bà Trưng - phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên

3. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 10h00’ thứ 2 ngày 04/5/2015.

4. Cổ đông tham dự Đại hội: Mang theo chứng minh thư nhân dân (bản gốc), giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có).

Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội xin vui lòng truy cập website: www.moitruongdtvy.com

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

 

Hoàng Quang Hùng