Sản phẩm
Dịch vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: LH dịch vụ đô thị 0964753366
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Số người online:
5
Tổng số truy cập:
144816
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Điều lệ công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  

 

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

(Thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất ngày 14 tháng 01 năm 2011,

Ban hành kèm theo Quyết định số: … /QĐTGĐ ngày … tháng … năm 2011)

 

 

Tên Tiếng Anh:     VINH YEN ENVIRONMENT AND URBAN     SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:

Địa chỉ:                      379 Mê Linh – Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

Điện thoại:                (0211) 3861 063.                            

Fax:                            (0211) 3840 879.

E-mail:                     moitruongvinhyen@gmail.com

 

Vĩnh Yên, tháng 05/2011