Sản phẩm
Dịch vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: LH dịch vụ đô thị 0964753366
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Số người online:
1 0
Tổng số truy cập:
144800
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2018

Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm:

1. Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

3. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

4. Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018

5. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018