CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2018

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm

Xem file đính kèm: Tại đây