CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Giới thiệu chung

VĨNH YÊN EUS > Giới thiệu > Giới thiệu chung

TÊN ĐẦY ĐỦ

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

TÊN TIẾNG ANH

VINH YEN ENVIRONMENT AND URBAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY

NGÀY THÀNH LẬP

14 THÁNG 10 NĂM 1988

VỐN ĐIỀU LỆ

59.699.460.000 VNĐ

TỔNG SỐ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

962 NGƯỜI

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên tiền thân là “Công ty Quản lý – Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên” được thành lập theo Quyết định số 646/ QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 1988 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong thời kỳ mới ngày 26/5/2003 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 1988/QĐ- UB đổi tên thành “Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên”.

Thực hiện lộ trình của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của chính phủ đến ngày 10/3/2011 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số: 630/QĐ-CT V/v chuyển công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thành công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên. Với hình thức bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Chức năng nhiệm vụ:

  • Quản lý, vệ sinh môi trư­ờng, thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và các khu vực lân cận;
  • Quản lý, vận hành hệ thống điện CSCC; Quản lý vận hành hệ thống tiêu thoát n­ước thải trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên;
  •  Quản lý và chăm sóc hệ thống cây xanh đô thị, thảm cỏ, dải phân cách, vư­ờn hoa, công viên, Dịch vụ cây giống, Hoa tư­ơi, cây cảnh…Dịch vụ lau dọn nhà cửa, nhà hàng khách sạn, trang trí nội ngoại thất các công trình cho các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn toàn Tỉnh; Khu dịch vụ tổng hợp (Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm rửa xe, Bãi đỗ xe, nhận trông giữ xe ô tô).
  •  Quản lý các dự án hạ tầng kỹ thuật (điện CSCC, đèn tín hiệu giao thông, Cây xanh, thoát n­ước, vỉa hè…vv) trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và các huyện lân cận.