CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Công bố thông tin vụ việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi tới Quý cổ đông Đơn xin tư nhiệm và quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Chi tiết xin mời Quý cổ đông xem trong file đính kèm

Vui lòng xem file đính kèm: Tại đây