CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Vĩnh Yên xin gửi tới Quý cổ đông, khách hàng và các đối tác Thông báo Quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý như sau: